بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

KLAY

/

IRT

کلیتن

8,864.7258
≈ 0

USD

24h تغییرات

-238.2252

(-2.62%)

24h بیشترین قیمت

9,187.0564

24h کمترین قیمت

8,836.821

(IRT)

24h ارزش بازار

210,138.3019M

(IRT)

24h حجم معاملات

23,420.5532K

راهنما

(-2.62%)

8,864.7258

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

9,187.0564

24h کمترین قیمت

8,836.821

24h ارزش بازار

(IRT)

210,138.3019M

24h حجم معاملات

(IRT)

23,420.5532K