بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

LTC

/

IRT

لایت کوین

4,216,947.966
≈ 0

USD

24h تغییرات

47,144.166

(1.13%)

24h بیشترین قیمت

4,242,813.54

24h کمترین قیمت

4,155,871.96

(IRT)

24h ارزش بازار

1,717,545.394M

(IRT)

24h حجم معاملات

408,814.409

راهنما

(1.13%)

4,216,947.966

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

4,242,813.54

24h کمترین قیمت

4,155,871.96

24h ارزش بازار

(IRT)

1,717,545.394M

24h حجم معاملات

(IRT)

408,814.409