بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

LTC

/

USDT

لایت کوین

70.695
≈ 0

USD

24h تغییرات

-1.262

(-1.75%)

24h بیشترین قیمت

72.918

24h کمترین قیمت

70.488

(USDT)

24h ارزش بازار

50,763.95K

(USDT)

24h حجم معاملات

709,558.88

راهنما

(-1.75%)

70.695

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

72.918

24h کمترین قیمت

70.488

24h ارزش بازار

(USDT)

50,763.950K

24h حجم معاملات

(USDT)

709,558.880