بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

MANA

/

USDT

دسنترالند

0.35254
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.00658

(-1.83%)

24h بیشترین قیمت

0.3643

24h کمترین قیمت

0.35078

(USDT)

24h ارزش بازار

3,989.23671K

(USDT)

24h حجم معاملات

11,136.50396K

راهنما

(-1.83%)

0.35254

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.3643

24h کمترین قیمت

0.35078

24h ارزش بازار

(USDT)

3,989.23671K

24h حجم معاملات

(USDT)

11,136.50396K