بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

MASK

/

USDT

ماسک نتورک

2.4575
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.0259

(-1.04%)

24h بیشترین قیمت

2.5108

24h کمترین قیمت

2.4424

(USDT)

24h ارزش بازار

9,713.2202K

(USDT)

24h حجم معاملات

3,915.0255K

راهنما

(-1.04%)

2.4575

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

2.5108

24h کمترین قیمت

2.4424

24h ارزش بازار

(USDT)

9,713.2202K

24h حجم معاملات

(USDT)

3,915.0255K