بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

MOVR

/

IRT

مون ریور

659,582
≈ 0

USD

24h تغییرات

-189

(-0.03%)

24h بیشترین قیمت

684,248

24h کمترین قیمت

651,151

(IRT)

24h ارزش بازار

725,896M

(IRT)

24h حجم معاملات

1,093K

راهنما

(-0.03%)

659,582

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

684,248

24h کمترین قیمت

651,151

24h ارزش بازار

(IRT)

725,896.29M

24h حجم معاملات

(IRT)

1,093.59K