بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

MOVR

/

USDT

مون ریور

11.4861
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.0146

(-0.13%)

24h بیشترین قیمت

11.9739

24h کمترین قیمت

11.3441

(USDT)

24h ارزش بازار

12,360.2331K

(USDT)

24h حجم معاملات

1,069.1706K

راهنما

(-0.13%)

11.4861

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

11.9739

24h کمترین قیمت

11.3441

24h ارزش بازار

(USDT)

12,360.2331K

24h حجم معاملات

(USDT)

1,069.1706K