بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

NAKA

/

IRT

ناکاموتو گیمز

58,735
≈ 0

USD

24h تغییرات

-1,994

(-3.28%)

24h بیشترین قیمت

62,617

24h کمترین قیمت

56,404

(IRT)

24h ارزش بازار

170,822M

(IRT)

24h حجم معاملات

2,800K

راهنما

(-3.28%)

58,735

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

62,617

24h کمترین قیمت

56,404

24h ارزش بازار

(IRT)

170,822.46M

24h حجم معاملات

(IRT)

2,800.82K