بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

NAKA

/

USDT

ناکاموتو گیمز

1.021
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.038

(-3.59%)

24h بیشترین قیمت

1.093

24h کمترین قیمت

0.98

(USDT)

24h ارزش بازار

1,865.809K

(USDT)

24h حجم معاملات

1,757.048K

راهنما

(-3.59%)

1.021

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

1.093

24h کمترین قیمت

0.98

24h ارزش بازار

(USDT)

1,865.809K

24h حجم معاملات

(USDT)

1,757.048K