بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

NOT

/

USDT

نات کوین

0.0161943
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.0000168

(-0.1%)

24h بیشترین قیمت

0.0166656

24h کمترین قیمت

0.0158808

(USDT)

24h ارزش بازار

22,624.5835287K

(USDT)

24h حجم معاملات

1,392.342605M

راهنما

(-0.1%)

0.0161943

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.0166656

24h کمترین قیمت

0.0158808

24h ارزش بازار

(USDT)

22,624.5835287K

24h حجم معاملات

(USDT)

1,392.3426050M