بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

ORDI

/

USDT

اردینالز

40.46
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.74

(-1.8%)

24h بیشترین قیمت

41.87

24h کمترین قیمت

39.78

(USDT)

24h ارزش بازار

24,014.17K

(USDT)

24h حجم معاملات

584,660.78

راهنما

(-1.8%)

40.46

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

41.87

24h کمترین قیمت

39.78

24h ارزش بازار

(USDT)

24,014.17K

24h حجم معاملات

(USDT)

584,660.78