بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

OXT

/

IRT

ارکید

4,756.81752
≈ 0

USD

24h تغییرات

-86.59111

(-1.79%)

24h بیشترین قیمت

4,912.39075

24h کمترین قیمت

4,666.18803

(IRT)

24h ارزش بازار

116,551.06487M

(IRT)

24h حجم معاملات

24,238.23073K

راهنما

(-1.79%)

4,756.81752

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

4,912.39075

24h کمترین قیمت

4,666.18803

24h ارزش بازار

(IRT)

116,551.06487M

24h حجم معاملات

(IRT)

24,238.23073K