بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

PEPE

/

USDT

پپه

0.00001211
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.00000002

(0.17%)

24h بیشترین قیمت

0.00001252

24h کمترین قیمت

0.0000118

(USDT)

24h ارزش بازار

135,914.679185K

(USDT)

24h حجم معاملات

11,146,546.17472569M

راهنما

(0.17%)

0.00001211

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.00001252

24h کمترین قیمت

0.0000118

24h ارزش بازار

(USDT)

135,914.67918500K

24h حجم معاملات

(USDT)

11,146,546.17472569M