بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

SEI

/

IRT

سی

22,083.0476
≈ 0

USD

24h تغییرات

-624.3844

(-2.75%)

24h بیشترین قیمت

23,209.396

24h کمترین قیمت

22,025.1846

(IRT)

24h ارزش بازار

732,836.9698M

(IRT)

24h حجم معاملات

32,313.9605K

راهنما

(-2.75%)

22,083.0476

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

23,209.396

24h کمترین قیمت

22,025.1846

24h ارزش بازار

(IRT)

732,836.9698M

24h حجم معاملات

(IRT)

32,313.9605K