بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

SHIB

/

USDT

شیبا

0.00001788
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.000000171

(0.97%)

24h بیشترین قیمت

0.000018462

24h کمترین قیمت

0.000017481

(USDT)

24h ارزش بازار

113,375.12334681K

(USDT)

24h حجم معاملات

6,303,187.74173048M

راهنما

(0.97%)

0.00001788

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.000018462

24h کمترین قیمت

0.000017481

24h ارزش بازار

(USDT)

113,375.123346810K

24h حجم معاملات

(USDT)

6,303,187.741730480M