بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

SKL

/

USDT

اسکیل نتورک

0.05147
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.00073

(1.44%)

24h بیشترین قیمت

0.05322

24h کمترین قیمت

0.05004

(USDT)

24h ارزش بازار

8,356.65255K

(USDT)

24h حجم معاملات

161,364.01638K

راهنما

(1.44%)

0.05147

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.05322

24h کمترین قیمت

0.05004

24h ارزش بازار

(USDT)

8,356.65255K

24h حجم معاملات

(USDT)

161,364.01638K