بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

SLP

/

USDT

اسموس لاو پوشن

0.003124
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.000068

(-2.13%)

24h بیشترین قیمت

0.003246

24h کمترین قیمت

0.003111

(USDT)

24h ارزش بازار

717,482.295632

(USDT)

24h حجم معاملات

225,255.587057K

راهنما

(-2.13%)

0.003124

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.003246

24h کمترین قیمت

0.003111

24h ارزش بازار

(USDT)

717,482.295632

24h حجم معاملات

(USDT)

225,255.587057K