بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

SNX

/

USDT

سینتتیکس

1.892
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.079

(-4.01%)

24h بیشترین قیمت

1.997

24h کمترین قیمت

1.821

(USDT)

24h ارزش بازار

2,098.088K

(USDT)

24h حجم معاملات

1,096.198K

راهنما

(-4.01%)

1.892

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

1.997

24h کمترین قیمت

1.821

24h ارزش بازار

(USDT)

2,098.088K

24h حجم معاملات

(USDT)

1,096.198K