بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

STG

/

IRT

استارگیت فایننس

23,384
≈ 0

USD

24h تغییرات

184

(0.8%)

24h بیشترین قیمت

24,057

24h کمترین قیمت

23,018

(IRT)

24h ارزش بازار

250,228M

(IRT)

24h حجم معاملات

10,632K

راهنما

(0.8%)

23,384

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

24,057

24h کمترین قیمت

23,018

24h ارزش بازار

(IRT)

250,228.56M

24h حجم معاملات

(IRT)

10,632.95K