بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

STG

/

USDT

استارگیت فایننس

0.4049
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.0039

(0.97%)

24h بیشترین قیمت

0.42

24h کمترین قیمت

0.4003

(USDT)

24h ارزش بازار

3,893.281K

(USDT)

24h حجم معاملات

9,495.4765K

راهنما

(0.97%)

0.4049

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.42

24h کمترین قیمت

0.4003

24h ارزش بازار

(USDT)

3,893.2810K

24h حجم معاملات

(USDT)

9,495.4765K