بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

TIA

/

IRT

سلستیا

373,530
≈ 0

USD

24h تغییرات

-7,445

(-1.95%)

24h بیشترین قیمت

388,768

24h کمترین قیمت

369,093

(IRT)

24h ارزش بازار

737,705M

(IRT)

24h حجم معاملات

1,962K

راهنما

(-1.95%)

373,530

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

388,768

24h کمترین قیمت

369,093

24h ارزش بازار

(IRT)

737,705.07M

24h حجم معاملات

(IRT)

1,962.06K