بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

UNI

/

USDT

یونی سواپ

7.8831
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.0159

(-0.2%)

24h بیشترین قیمت

8.0836

24h کمترین قیمت

7.8522

(USDT)

24h ارزش بازار

16,074.1345K

(USDT)

24h حجم معاملات

2,016.021K

راهنما

(-0.2%)

7.8831

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

8.0836

24h کمترین قیمت

7.8522

24h ارزش بازار

(USDT)

16,074.1345K

24h حجم معاملات

(USDT)

2,016.0210K