بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

UPO

/

USDT

UpOnly

0.06945
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.0054

(8.43%)

24h بیشترین قیمت

0.07022

24h کمترین قیمت

0.06346

(USDT)

24h ارزش بازار

46,306.08426

(USDT)

24h حجم معاملات

692,650.9

راهنما

(8.43%)

0.06945

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.07022

24h کمترین قیمت

0.06346

24h ارزش بازار

(USDT)

46,306.08426

24h حجم معاملات

(USDT)

692,650.90000