بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

USDC

/

IRT

کوین دلار

57,425
≈ 0

USD

24h تغییرات

190

(0.33%)

24h بیشترین قیمت

57,615

24h کمترین قیمت

56,991

(IRT)

24h ارزش بازار

50,553,508M

(IRT)

24h حجم معاملات

880,659K

راهنما

(0.33%)

57,425

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

57,615

24h کمترین قیمت

56,991

24h ارزش بازار

(IRT)

50,553,508.54M

24h حجم معاملات

(IRT)

880,659.29K