بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

VRA

/

IRT

وراسیتی

228.275
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.41983

(-0.18%)

24h بیشترین قیمت

237.062

24h کمترین قیمت

227.125

(IRT)

24h ارزش بازار

801,897.94419M

(IRT)

24h حجم معاملات

3,453.93104M

راهنما

(-0.18%)

228.275

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

237.062

24h کمترین قیمت

227.125

24h ارزش بازار

(IRT)

801,897.94419M

24h حجم معاملات

(IRT)

3,453.93104M