بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

VRA

/

USDT

وراسیتی

0.00396
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.00006

(-1.49%)

24h بیشترین قیمت

0.00415

24h کمترین قیمت

0.00395

(USDT)

24h ارزش بازار

4,656.89541K

(USDT)

24h حجم معاملات

1,150.73552M

راهنما

(-1.49%)

0.00396

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.00415

24h کمترین قیمت

0.00395

24h ارزش بازار

(USDT)

4,656.89541K

24h حجم معاملات

(USDT)

1,150.73552M