بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

WIF

/

IRT

داگ ویف هت

147,050
≈ 0

USD

24h تغییرات

1,058

(0.73%)

24h بیشترین قیمت

153,433

24h کمترین قیمت

144,606

(IRT)

24h ارزش بازار

1,784,828M

(IRT)

24h حجم معاملات

11,978K

راهنما

(0.73%)

147,050

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

153,433

24h کمترین قیمت

144,606

24h ارزش بازار

(IRT)

1,784,828.93M

24h حجم معاملات

(IRT)

11,978.48K