بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

WIN

/

IRT

وینک لینک

5.42557008
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.04314222

(-0.79%)

24h بیشترین قیمت

5.51577288

24h کمترین قیمت

5.3917877

(IRT)

24h ارزش بازار

11,084.04716798M

(IRT)

24h حجم معاملات

2,027.21408735M

راهنما

(-0.79%)

5.42557008

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

5.51577288

24h کمترین قیمت

5.3917877

24h ارزش بازار

(IRT)

11,084.04716798M

24h حجم معاملات

(IRT)

2,027.21408735M