بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

WIN

/

USDT

وینک لینک

0.00009416
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.00000117

(-1.23%)

24h بیشترین قیمت

0.00009602

24h کمترین قیمت

0.00009386

(USDT)

24h ارزش بازار

106,410.6508844

(USDT)

24h حجم معاملات

1,116.86937762M

راهنما

(-1.23%)

0.00009416

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.00009602

24h کمترین قیمت

0.00009386

24h ارزش بازار

(USDT)

106,410.65088440

24h حجم معاملات

(USDT)

1,116.86937762M