بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

WOO

/

IRT

وو نتورک

11,368.6
≈ 0

USD

24h تغییرات

-498.2

(-4.2%)

24h بیشترین قیمت

12,132.1

24h کمترین قیمت

11,353.9

(IRT)

24h ارزش بازار

426,828.8M

(IRT)

24h حجم معاملات

36,517.8K

راهنما

(-4.2%)

11,368.6

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

12,132.1

24h کمترین قیمت

11,353.9

24h ارزش بازار

(IRT)

426,828.8M

24h حجم معاملات

(IRT)

36,517.8K