بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

XCH

/

USDT

چیا

19.925
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.809

(-3.9%)

24h بیشترین قیمت

20.919

24h کمترین قیمت

19.786

(USDT)

24h ارزش بازار

3,623.837K

(USDT)

24h حجم معاملات

179,657.355

راهنما

(-3.9%)

19.925

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

20.919

24h کمترین قیمت

19.786

24h ارزش بازار

(USDT)

3,623.837K

24h حجم معاملات

(USDT)

179,657.355