بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

XPR

/

IRT

XPR نتورک

52.036595
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.6240156

(-1.18%)

24h بیشترین قیمت

54.0007866

24h کمترین قیمت

51.685655

(IRT)

24h ارزش بازار

69,694.7166595M

(IRT)

24h حجم معاملات

1,319.5270262M

راهنما

(-1.18%)

52.036595

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

54.0007866

24h کمترین قیمت

51.685655

24h ارزش بازار

(IRT)

69,694.7166595M

24h حجم معاملات

(IRT)

1,319.5270262M