بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

XPR

/

USDT

XPR نتورک

0.000907
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.000008

(-0.87%)

24h بیشترین قیمت

0.0009439

24h کمترین قیمت

0.000898

(USDT)

24h ارزش بازار

1,236.6224292K

(USDT)

24h حجم معاملات

1,347.0834598M

راهنما

(-0.87%)

0.000907

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.0009439

24h کمترین قیمت

0.000898

24h ارزش بازار

(USDT)

1,236.6224292K

24h حجم معاملات

(USDT)

1,347.0834598M