بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

XRP

/

USDT

ریپل

0.58359
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.00829

(-1.4%)

24h بیشترین قیمت

0.6078

24h کمترین قیمت

0.58074

(USDT)

24h ارزش بازار

81,363.86845K

(USDT)

24h حجم معاملات

137,335.42461K

راهنما

(-1.4%)

0.58359

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.6078

24h کمترین قیمت

0.58074

24h ارزش بازار

(USDT)

81,363.86845K

24h حجم معاملات

(USDT)

137,335.42461K